skip to Main Content

Privacyverklaring ‘Toiletwagens.net’ 01 augustus 2019

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet en AVG. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij op onze websites allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Andere partijen

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de verhuur van onze kantoren of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie maar ook kunnen wij je gegevens doorgeven aan onze makelaar.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt en hier bijvoorbeeld gerichte reclame uitingen voor doen.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

1. uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
2. inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
3. het laten corrigeren van fouten
4. het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
5. intrekken van toestemming
6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
7. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Contactformulieren

Met de formulieren op onze website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en vierentwintig maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice en eventuele derde partijen trainen om nog beter te worden.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Back To Top